Бағдарламалар

Электротехника және компьютерлік инженерия саласының инженерия бакалавры дәрежесін алу бағдарламасы нәтижелерге негізделген, оқыту және оқудың қисынды, жалпы тәсілін қолданады. Назарбаев Университетінің Қазақстандағы білім беру саласындағы көшбасшы болуын және халықаралық деңгейде танылуын ескере отырып, бағдарлама біздің түлектерімізге халықаралық еңбек нарығында және зерттеулерде бәсекеге қабілетті болу, жергілікті деңгейдегі өзгерістерді басқаратын кәсіпкерлер болу дағдыларын дамытуға бағытталған. Бағдарлама қоғамдастық қазіргі таңда кездестіретін проблемаларды шешуде жүргізілетін сауалнамаларды, зерттеулер мен жобаларды біріктіре отырып, Қазақстанда ЭКИ саласындағы жетекші бағдарлама ретінде қолданылады. Бағдарламада оқитын студенттер кафедраның төрт зерттеу топтарында зерттеулер жүргізеді: (1) Сызбалар мен жүйелер, (2) Коммуникациялар және сигналдарды өңдеу, (3) Тамақтану жүйелері және (4) Компьютерлік инженерия.

Мақсаты 
Электротехника және компьютерлік инженерия бакалавры дәрежесін алу бағдарламасы түлектерге мынадай мүмкіндіктерді дамыта отырып, білім беруге және кәсіптік даярлауға бағытталған:

  • қолданбалы ғылым және инженерлік әдістеме саласындағы талдамалық дәлелдемелер мен заманауи тәсілдерді пайдалана отырып, ЭКИ саласындағы зерттеулерді жүйелі түрде жүргізу;
  • экономикалық, мәдени, және этикалық стандарттарды немесе шектеулерді сақтай отырып, кәсіптік, үйлесімді және инновациялық талдау мен жоспарлау арқылы пайдалы жүйелерді, компоненттерді немесе үрдістерді құру;
  • үздіксіз оқу мен технологиялық және мәдени өзгерістерге бейімделу арқылы түлектерге арналған озық бағдарламалар мен кәсіптік оқыту бағдарламаларын аяқтау;
  • таңдаған салаларында техникалық және әкімшілік жетекші лауазымдарды атқару;
  • кәсіпқойлығы үшін бағалану, талқылану және тәжірибе алу;
  • әртүрлі қоғамдастықтармен, әртүрлі кәсіптегі адамдармен және барлығымен қарым-қатынасты қолдау.

Назарбаев Университеті Болон процесінің белсенді қатысушысы болып табылады, сондықтан Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі Еуропалық балл аудару және жинақтау жүйесін (ECTS) пайдаланады. 1, 2, 3, 4 курстарда оқытылатын пәндердің көпшілігі әрбір курсқа арналған 6 ECTS кредиттері бойынша оқытудың стандартты кредиттік жүйесіне жатады. Оған кейбір курстар, мысалы, 1 Математикалық анализ  және студенттерден 6 ECTS кредитінен артық алуды қажет ететін басқа да курстар кірмейді.      1 ECTS кредиті аясында студенттер семестрде шамамен 25-30 сағат (сыныппен араласуды және басқа да оқу жүктемесін қоса алғанда) оқиды деп күтілуде. Төменде келтірілген кестеде пән атаулары, ECTS кредиттер саны, олардың санаттары (міндетті, факультативтік немесе элективтік) көрсетілген. Басқа қалған курстар міндетті болғандықтан, оларға қатыспауға болмайды және үлгерім құрылымына сай қатысу керек. Ұсынылған  курстар қоғам мен кәсіптің қажеттіліктеріне сай мезгілімен жаңартылады.

Ғылыми дәрежесіне қатысты талаптарды орындау үшін бағдарламаға оқуға алынған студенттер кемінде 248 немесе одан астам кредит алуға тиіс. Алайда, олар базалық талаптарға жатпайтын қосымша курстарды таңдайды. Курсты аяқтау талаптары туралы  нақты ақпарат 24-бөлімде берілген.

«Capstone» жобасы – бұл инженерлік бағдарламаның 2 семестріне (күзгі және қысқы) арналған жалпы курс. Capstone жобасы 12 ECTS-ны құрайды, бұл стандартт екі курспен теңдестіріледі.

Capstone жобаcының маңыздылығы “меңгерген материалдарын өмір практикасында жүзеге асыру” болып табылады.

Дипломдық жобаны басқару 

Әдетте, студенттер тобы жоба мақсаттарына қол жеткізуге тәуелсіз және бірлесіп жұмыс істеу үшін оқытушылар құрамының мүшелерінен біреуінің жетекшілігімен бір жобаға  бекітіледі. Студенттер жобаның әртүрлі аспектілерімен жұмыс істей алады. Аса ауқымды немесе неғұрлым күрделі жоба үшін топтың құрамы толықтырылуы мүмкін.

Жобалар оқудың соңғы жылында күзгі семестрдің басында бөлінеді. Сол кезде оқушылар дипломдық жобаның басшылыққа алынатын қағидаттарымен танысады.

BEng in Electrical and Computer Engineering (ECE) 248 ECTS (click here to view courses)
ECE Requirements ECTS credits
NU Core Courses  
SHSS 150 Rhetoric and Composition 6
SHSS 210 Technical Writing 6
Kazakh Language courses 12
HST 100 History of Kazakhstan 6
ECON 323 Managerial Economics 6
PHYS 161 Physics I for Scientists and Engineers 8
MATH 161 Calculus I 8
ENG 101 Programming for Engineers 6
XXXX Fundamentals of Entrepreneurship and Management 6
ENG 100 Introduction to Engineering 6
PHIL 210 Ethics/ PHIL 211 Practical Ethics/ PHIL 212 Ethical Reasoning 6
Total ECTS credits 76
SENG Core Courses  
MATH 162 Calculus II (with labs) 8
ENG 103 Engineering Materials II 6
PHYS 162 Physics II for Scientists and Engineers (with labs) 8
ENG 200 Differential Equations and Linear Algebra 6
ENG 201 Applied Statistics 6
ENG 202 Numerical Methods in Engineering 6
ENG 400 Capstone Project 12
Total ECTS credits 52
ECE Core Courses  
ECE 200 Introduction to Electrical Circuits 6
ECE 202 Digital Logic Design 6
ECE 203 Signals and Systems 6
ECE 204 Solid State Devices 6
ECE 201 Circuit Theory 6
ECE 301 Electronic Circuits 6
ECE 304 Computer Architecture 6
ECE 307 Digital Signal Processing 6
ECE 302 Electrical Machines 6
ECE 308 Communication Systems 6
ECE 303 Power System Analysis 6
ECE 300 Microprocessor Systems 6
ECE 305 Data Structures and Algorithms for Electrical and Computer Engineers 6
ECE 306 Discrete Math Structure for Electrical and Computer Engineers 6
Total ECTS credits 84