Бағдарламалар

Мәліметтер және негіздеме

Кіріспе

Пайдалы қазбалар мемлекетіміздің экономикасын дамытудың материалдық негiзі болып табылады. Пайдалы қазбаларға бай жер қойнауы мемлекеттiң табиғи артықшылығы болып табылады және халықтың әл-ауқатын қамтамасыз ету үшiн қызмет етуге тиіс. Жерасты суларын қоспағанда, пайдалы қазбалар орны толықтырылмайтын болып табылады және оларды тиімсіз пайдалану қорлардың тез таусылуына, мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгi дәрежесінің төмендеуіне алып келуі мүмкін.

Қазіргі таңда құрылысшы-инженерлер мен химия, электротехника және машина жасау инженерлері Еліміздің дамуына үлкен улес қосады. Бірақ оған қоса, құрылыс-инженерлер мен эколог-инженерлер        өздерінің негізгі рөлдерін орындауы керек, яғни қоршаған ортамыздың табиғат ресурстарын сақтау жолдарын табу керек.

Біз құрылыс және экологиялық инженерия кафедрасы мен тиісті пәндер студенттерге маңызды инженерлік білім беру және мамандарды оқыту бағдарламасын жасау, сондай-ақ климаттың өзгеруі және көліктің атмосфераны ластауы, жердегі тіршіліктің ұзақтығына және адамдардың әл-ауқатына төнетін қатер тәрізді қауіп төніп тұрған экологиялық проблемаларды шешуге арналған, маңызды зерттеу жобаларын дайындау және іске асыру үшін қажет деп есептейміз.

Сондықтан құрылыс және экологиялық инженерия кафедрасы оқытушы-профессорлар құрамының тәжірибесіне, ABET аккредиттеуінен өткен негізгі курстарды әзірлеуге, сондай-ақ тиісті ғылыми-зерттеу жобаларына ерекше көңіл бөле отырып, Қазақстан қоғамында өте маңызды рөл атқарады деп санаймыз.

civil icon

Бағдарламаның максаты

 1. Студенттердің профессионалдық дамуына ықпал тигізетін критикалық ойлау дағдыларын күшейту;
 2. Құрылыс және экология инженерия саласына  байланысты проблемаларды шешу үшін, инновациялық және техникалық әдістерді қолдану; 
 3. Инженер-құрылысшылардың рөлін, моральдық міндеттемелерді, құрылыс инженерия саласындағы этикалық нормалар мен кәсіптік адалдықты түсіну, құрылыс инженерия саласындағы кәсіпқойдың көп мәдениетті, әлемдік экономикадағы рөлінің қауіпсіздігі, құқықтық, экологиялық және әлеуметтік ықпалы туралы хабарда болу; 
 4. Көшбасшылық дағдыларды және ұжымда жұмыс істеу қабілеттерді дамыту.

 

Бағдарлама бойынша оқу нәтижелері

Инженерия саласының бакалавриат бағдарламасын (толық жоғары білім) табысты аяқтау кезінде құрылыс және экологиялық инженерия кафедрасының түлектері:

 • Инженерия, ғылым және математика қағидаттарын қолдана отырып, күрделі инженерлік міндеттерді белгілеп, тұжырымдап және шешетін болады;
 • Денсаулық сақтау және қауіпсіздік мәселелерін, сондай-ақ әлемдік, мәдени, әлеуметтік, экологиялық, экономикалық және осы пәнге сәйкес басқа да факторларды ескере отырып, көрсетілген қажеттіліктерге сәйкес шешімдер шығару үшін инженерлік жобалау процестерін қолданады;
 • Тиісті эксперименттерді әзірлеп жүргізеді, деректерді талдайды және түсіндіреді, сондай-ақ қорытынды жасау үшін инженерлік шешімдерді қолданады;
 • Әртүрлі аудиториялармен өзара тиімді әрекеттеседі;
 • Инженерлік саладағы этикалық және кәсіптік жауапкершілікті айқындайды және инженерлік шешімдердің әлемдік, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік жағдайларға әсері ескерілетін, негізделген қорытындылар жасайды;
 • Жаңадан білім алуға үнемі қажеттілікті анықтайды, қажетті оқыту стратегиясын таңдайды, сондай-ақ алған білімін қолданады;
 • Мақсат қойып, міндеттерді жоспарлап, жұмыстарды белгіленген мерзімдерде аяқтайды, топтық және инклюзивті ортаны құра алатын, команда мүшесі немесе жетекшісі ретінде тиімді жұмыс істейді.

 

«Capstone» жобасы – бұл инженерлік бағдарламаның 2 семестріне (күзгі және қысқы) арналған жалпы курс. Capstone жобасы 12 ECTS-ны құрайды, бұл стандартт екі курспен теңдестіріледі.

Capstone жобаcының маңыздылығы “меңгерген материалдарын өмір практикасында жүзеге асыру” болып табылады.

Courses taught (click here)

 

 

 

Course

Code

 

 

Course Title

 

 

ECTS

 

 

Comments

 

Category of Courses

 

A.             Nazarbayev University Undergraduate Core Curriculum Requirements 

  Communicate fluently in the English Language
SHSS150 Rhetoric and Composition 6   Compulsory
SHSS210 Technical Writing 6   Compulsory
  Demonstrate competence in the Kazakh Language
Select 2 courses at appropriate level in Kazakh Language, Literature or Culture 12  Based on

diagnostic test

Compulsory
  Describe and interpret major events in Kazakh and Kazakhstani history
HST100 History of Kazakhstan 6   Compulsory
  Demonstrate knowledge of the natural and social sciences
ECON323 Managerial Economics 6   Compulsory
PHYS161   Physics  I  for Scientists and Engineers

 

8   Compulsory
  Apply numerical and digital literacy skills
MATH161   Calculus I 8   Compulsory
ENG101   Programming for Engineers 6   Compulsory
  Apply skills in business, design and entrepreneurial thinking
    Fundamentals of Entrepreneurship and

Management

6   Compulsory
  Use research skills and methods to complete projects
ENG100 Introduction to Engineering 6   Compulsory
  Identify ethical and leadership issues and take appropriate leadership actions
Select 1 among 3 SHSS offered courses on Ethics 6   Compulsory

 

 

 

 

Course

Code

 

 

Course Title

 

 

ECTS

 

 

Comments

 

Category of Courses

 

B.              Common/shared Courses

ENG102 Engineering Materials I 6   Compulsory
PHYS162 Physics II for Scientists and Engineers 6   Compulsory
MATH162 Calculus II 8   Compulsory
ENG200 Differential Equations and Linear Algebra 6   Compulsory
ENG202 Numerical Methods in Engineering 6   Compulsory
ENG201 Applied Statistics 6   Compulsory
CEE201 Environmental Chemistry 6   Compulsory
ENG400 Capstone project 12   Compulsory
MAE 200 Structural Mechanics I      
MAE 300 Fluid Mechanics I      

 

 

 

 

Course

Code

 

 

Course Title

 

 

ECTS

 

 

Comments

 

Category of Courses

C.              Discipline-Specific Requirement 
CEE 200  Structural Mechanics I 6    
CEE 201 Environmental Chemistry 6    
CEE 204  Civil Engineering CAD and Surveying 6    
CEE 203  Structural Analysis 6    
CEE 202  Environmental Engineering 6    
CEE 300  Structural Design - Concrete 6    
CEE 302  Geotechnical Engineering 6    
CEE 304  Fluid Mechanics I 6    
CEE 306  Civil Engineering Materials 6    
CEE 301  Structural Design – Steel 6    
CEE 303  Geotechnical Design 6    
CEE 305  Hydraulics and Hydrology 6    
CEE 400  Transportation Engineering 6    
CEE 401  Construction Technology and Management 6    
         
         
         
D.          Discipline-Specific Requirement (Specialization areas and electives)
Structural Engineering
CEE 450  Behavior & Design of Structural System     Elective
CEE 451  Prestressed Concrete Design     Elective
CEE 452  Advanced Structural Mechanics     Elective
ENG 300  Interdisciplinary Design Project     Elective
CEE 463  Individual Research Project in CE 1     Elective
CEE 464  Individual Research Project in CE 2     Elective

Page Break

 

 

Course

Code

 

 

Course Title

 

 

ECTS

 

 

Comments

 

Category of Courses

E.              Discipline-Specific Requirement (Specialization areas and electives)
Geotechnical Engineering
CEE 453  Applied Soil Mechanics     Elective
CEE 454  Foundation Engineering     Elective
ENG 300  Interdisciplinary Design Project     Elective
CEE 463  Individual Research Project in CE 1     Elective
CEE 464  Individual Research Project in CE 2     Elective
Environmental Engineering
CEE 350  Water & Wastewater Treatment Processes     Elective
CEE 455  Solid and Hazardous Waste Management     Elective
CEE 456  Membrane Separation Processes     Elective
CEE 457  Air Quality Management     Elective
ENG 300  Interdisciplinary Design Project     Elective
CEE 463  Individual Research Project in CE 1     Elective
CEE 464  Individual Research Project in CE 2     Elective
Construction Engineering and Management
CEE 351  Application of Geomatics in CE     Elective
CEE 458  Modern IT in Construction     Elective
ENG 300  Interdisciplinary Design Project     Elective
CEE 463  Individual Research Project in CE 1     Elective
CEE 464  Individual Research Project in CE 2     Elective
        Elective
Water Resources Engineering
CEE 459  Water Systems and Structures     Elective
CEE 460  Water Supply and Distribution Management     Elective
ENG 300  Interdisciplinary Design Project     Elective
CEE 463  Individual Research Project in CE 1     Elective
CEE 464  Individual Research Project in CE 2     Elective
Transportation Engineering
CEE 352  Structure & Properties of Concrete Materials     Elective
CEE 461  Traffic Engineering and Management     Elective
CEE 462  Pavement Design and Performance     Elective
ENG 300  Interdisciplinary Design Project     Elective
CEE 463  Individual Research Project in CE 1     Elective
CEE 464  Individual Research Project in CE 2     Elective