Бағдарламалар

Мехатроника-бұл роботтар, протездер, медициналық аспаптар және электромобильдер сияқты жоғары технологиялық және күрделі жүйелерді жобалау және өндіру үшін механикалық, электрлік, компьютерлік және жүйелік инженерияны біріктіретін пәнаралық техника саласы. Қазіргі уақытта робототехника сұраныс пен ұсынысқа негізделген қарқынды дамудың шегінде. Ұсыныстың қозғаушы күші-датчиктердің, есептеуіш құрылғылар мен атқарушы тетіктердің әр түрлі түрлерінің құнын төмендету және қол жетімділігін арттыру. Сұраныс қорғаныс және қауіпсіздік, денсаулық сақтау, автоматтандыру, жеке өндіріс және интерактивті ойын-сауық саласындағы ұлттық қажеттіліктерге негізделген. Сондықтан, өнеркәсіпте және қоғамның басқа да салаларында заманауи робототехникалық және мехатрондық жүйелерді жобалау, енгізу және жұмыс істеуге қабілетті инженерлерді мамандандырылған университеттік бағдарламаларында даярлаудың қажеттілігі бар. "Робототехника және мехатроника" бағдарламасының студенттері теориялық концепцияларды түсінуге, сондай-ақ кафедраның оқу-зерттеу зертханаларында кең тәжірибелік жұмыс тәжірибесіне негізделген дағдыларды игереді.

Бағдарлама роботтехникасы және мехатроника бойынша оқытатын еліміздегі алғашқы бағдарлама  болып табылады. Бұл сондай-ақ әлемдегі робототехникасы және мехатроника саласындағы алғашқы бағдарламалардың бірі. Бағдарлама жас инженерлерді әртүрлі өндірістегі соңғы интеллектуалды робототехникасы және мехатроникалық жүйелермен жұмыс істеуге, жергілікті робототехникасы және мехатроникалық компанияларды құруға және оларды шығару жұмыстарына дайындауға үйретеді.

 

 

Бағдарлама бойынша оқу нәтижелері   

"Робототехника және мехатроника" бағдарламасы студенттерді робототехниканың, мехатрониканың және кең инженерлік білімнің түрлі салаларындағы ұлттық және халықаралық мансапқа және/немесе аспирантураға дайындауға бағытталған. Бағдарламаның аяқталуымен түлектер:

  • Инженерия, ғылым және математика қағидаттарын қолдана отырып, күрделі инженерлік міндеттерді белгілеп, тұжырымдап және шешетін болады;
  • Тиісті эксперименттерді әзірлеп жүргізеді, деректерді талдайды және түсіндіреді, сондай-ақ инженерлік практика үшін қажетті әдістерді, дағдыларды және қазіргі инженерлік құралдарды пайдаланады;
  • Экономикалық, экологиялық, әлеуметтік, саяси, этикалық, денсаулық және қауіпсіздік, технологиялылық және тұрақтылық сияқты шынайы шектеулер шеңберінде қажетті қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін роботталған / мехатрондық жүйелерді немесе компоненттерді жобалайды.
  • Әртүрлі аудиториялармен өзара тиімді әрекеттеседі;
  • Инженерлік жағдайлардағы этикалық және кәсіби міндеттерді мойындау және жаһандық, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік контексте инженерлік шешімдердің әсерін ескеріп, қабылдайды.
  • Қосымша білімге қажеттілікті анықтап, сондай-ақ осы білімді тиісті түрде пайдаланып, бағалап  және өмір бойы оқуға қатысады.
  • Көп пәндік топтарда тиімді жұмыс істейді.