Оқытушылар мен зерттеу жұмыстары

Хусейн Атакан Варол, PhD
Лауазымы: Заведующий кафедрой, профессор
Зерттеу саласы: Медициналық және қалпына келтіретін робототехника - интеллектуалды автоматика - ендірілген жүйелер
Кеңсе: 7.240
Email: ahvarol@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 706561

Алмас Шинтемиров, PhD
Лауазымы: Қауымдастырылған профессоры
Зерттеу саласы: Роботты басқару - интеллектуалды автоматика - есептеу интеллектісі
Кеңсе: 7e.323
Email: ashintemirov@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 706155

Алтай Жакатаев
Лауазымы: Инструктор
Зерттеу саласы: Айнымалы қарсыласу механизмдері - болжамды басқару моделі - роботтар дизайны
Кеңсе: 7.327
Email: azhakatayev@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 709097

Aнара Сандыгулова, PhD
Лауазымы: Ассистент профессор
Зерттеу саласы:  Адам мен роботтың өзара әрекеттесуі - машиналық оқыту
Кеңсе: 7e.320
Email: anara.sandygulova@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 694679

Бердах Абибуллаев
Лауазымы: Ассистент профессор
Зерттеу саласы: Ми-машина интерфейстері - сигналдарды өңдеу - статистикалық оқыту теориясы
Кеңсе: 7e.318
Email: berdakh.abibullaev@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 706664

Iliyas Tursynbek

Ильяс Турсынбек
Лауазымы: Инструктор
Зерттеу саласы: Параллель роботтар, роботтар дизайны, роботтарды талдау
Кеңсе: 7e.328
Email: iliyas.tursynbek@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 694680

Маттео Рубаготти
Лауазымы: Ассоциированный профессор
Зерттеу саласы: Болжалды басқару моделі, жылжымалы режимді басқару, робототехника, интеллектуалды ғимараттар
Кеңсе: 7e.321
Email: matteo.rubagotti@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 705897

Микеле Фолгхерайтер, PhD
Лауазымы: Ассоциированный профессор
Зерттеу саласы: Гуманоидты робототехника, био-шабыттандырылған басқару архитектуралары, интерактивті интерфейстер және жасанды экзоскелеттер
Кеңсе: 7e.322
Email: michele.folgheraiter@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 709063

Тохид Ализадех, PhD
Лауазымы: Ассистент профессор
Зерттеу саласы:Көрнекілік бойынша роботты бағдарламалау - қолданбалы машиналық оқыту - статистикалық модельдеу - адам мен роботтың өзара әрекеті
Кеңсе: 7e.317
Email: Tohid.alizadeh@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 694665

До Дук Тон, PhD
Лауазымы: Ассистент профессор
Зерттеу саласы: Жетілдірілген басқару жүйесі - Қуат жүйелері - Қуат электроникасы
Кеңсе: 7e.324
Email: doduc.ton@nu.edu.kz
Тел: +7 (7172) 705905

Жанат Каппасов, PhD
Лауазымы: Ассистент профессор
Зерттеу саласы: Жасанды тактильді сезіну, роботтық манипуляция және роботтың автономды физикалық өзара әрекеттесуі
Email: zhkappassov@nu.edu.kz