Химиялық инженерия және материалдар технологиясының магистрі
Химиялық инженерия және материалдар технологиясы саласындағы магистратура бағдарламасы – Назарбаев Университетінде (НУ) Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі (ИЦҒМ) ұсынатын мамандандырылған бағдарлама. Студенттерге 4 семестрде 120 ECTS кредиттерін алу қажет, бұл ғылым магистрі дәрежесін алу үшін Болон процесі мен Еуропалық кредиттерді аудару және жинақтау жүйесінің (ECTS) талаптарына сай келеді. Бағдарлама зерттеу қызметін жүргізуге бағытталған және дипломдық зерттеу жұмысы, сондай-ақ курстық жұмыстар арқылы химиялық инженерия және материалдар инженериясы саласының күрделі техникалық міндеттерін жоғары деңгейде шешу дағдыларын меңгеру үшін әзірленген. Химиялық инженерия және материалдар технологиясы саласындағы магистратура бағдарламасының барлық студенттері қолданбалы математика, алмасу құбылысы, термодинамика және химиялық реакция инженериясы тәрізді химиялық инженерия және материалдар технологиясының негізгі салаларындағы бес жетілдірілген негізгі курстардан (30 ECTS) өтулері тиіс. Бұдан басқа, студенттерге өздерінің зерттеу қызметін тиімді жобалау және ұсыну үшін қажетті, негізгі білім беретін зерттеу қызметінің әдістері мен этикасы, зерттеу семинары және техникалық өзара қатынастар деген үш негізгі курс ұсынылады (18 ECTS). Студенттер сондай-ақ өздерінің зерттеушілік қызығушылықтары негізінде ұсынылған нұсқалар тізімінен таңдауы бойынша (24 ECTS) төрт курсты таңдап ала алады. Үшінші және төртінші семестрлерде студенттер тәуелсіз зерттеу жүргізу мақсатында магистрлік дипломдық жұмыс І (24 ECTS) және магистрлік дипломдық жұмыс ІІ (24 ECTS) курсынан өтеді. Химиялық инженерия және материалдар технологиясы кафедрасы студенттерге білім беру, энергияны қайта өндіру және сақтау; қоршаған ортаны қорғау; ремедиация және ресурстарды пайдалану тиімділігі; процестерді жобалау және симуляциялау; композициялық функциялық материалдар және т.с.с. сияқты, әртүрлі салалардағы тақырыптардың кең ауқымын ұсынады. Зерттеуге бағытталуын ескерер болсақ, бағдарлама магистратура студенттеріне инженерлік инновациялар құру, зерттеу тәжірибесін өндіріске ауыстыру, сондай-ақ елде болашақ технологияларды дамытуды күшейту үшін қажет дағдыларды беруге арналған.
Year 1
Year 2

*Student can choose an elective course from other Departments in SEDS or Schools per approval of the advisor and the Head of Depart-ment. At least two electives should be taken from the MSc-ChME Program.

Program Elective Courses

MCHME 700, Computational Fluid Dynamics in Chemical and Materials Engineering

MCHME 701, Advanced Chemical Thermodynamics

MCHME 702, Biofilm Science and Engineering

MCHME 703, Crude Oil Processing

MCHME 704, Advanced Safety, Reliability and Risk Engineering in Process Industries

MCHME 705, Emerging Pollutants: Sources, Fate, and Control

MCHME 706, Analysis of Exposure to Toxic Chemicals

MCHME 707, Polymer Melt Fluid Mechanics and Processing

MCHME 708, Advanced Powder Processing

MCHME 709, Food Engineering and Processing

MCHME 710, Porous and Powder Materials Characterization

MCHME 711, Advanced Materials for Environmental and Biomedical Applications

MCHME 713, Advanced Energy Materials and Their Application

MCHME 714, Computational Material Engineering

MCHME 715, Air Quality, Toxicity, and Health