ҚҰРЫЛЫС ИНЖЕНЕРИЯСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА

Құрылыстық нженерия саласындағы докторантура бағдарламасы (бұдан әрі – Докторантура) толығымен ағылшын тілінде оқытылады және ғылымда, өнеркәсіптік, зерттеу немесе құрылыстық инженерияның кез келген қосалқы салаларында кәсіби мансапты жалғастыруды жоспарлайтын тұлғалар үшін сарапшылық деңгейде алдыңғы қатарлы дағдылар мен терең білім базасын қамтамасыз етуге арналған. Бағдарлама ғылыми-зерттеу дағдыларын жетілдірумен қатар құрылыстық инженерия принциптері мен қолданбаларын іске асыру және бағалау табиғатын терең түсінуді дамытуға бағытталған. Құрылыстық инженерия PhD бағдарламасы Қазақстан үшін басым бағыттарға назар аудара отырып, кең ауқымды салаларды қамтиды: жасыл энергетиканың өсуі, қалалық және аймақтық даму, қоршаған ортаны қорғау және әділ басқару, озық көлік технологиялары, тұрақты жобалау және цифрландыру. Құрылыстық инженерия саласындағы докторлық бағдарлама құрылыстық инженерияның 6 (алты) негізгі бағыттары бойынша инженерлерді кешенді технологиялық және ғылыми даярлауды қамтамасыз етеді:


  • Құрылыстық инженерия және материалдар;
  • Геотехникалық инженерия;
  • Экологиялық инженерия;
  • Құрылысты басқару;
  • Көлік инженериясы
  • Су ресурстары және бүгінгі күннің технологиялық талаптарына толық сәйкес басқару .
Осы докторантураны аяқтағаннан кейін студенттер құрылыстық инженерия саласындағы әртүрлі тақырыптар бойынша тәуелсіз, инновациялық және сапалы зерттеулерді жоспарлап, жүргізе алады. Сонымен қатар, бағдарлама өз түлектерін өндірістік және академиялық ортада университет оқытушылары, аға ғылыми қызметкерлер ретінде кәсіби мансапқа дайындайды. Докторантура Назарбаев Университетінің докторантура және магистратура бағдарламалары туралы Ережеге (2019) сәйкес әзірленген. Бағдарламаның негізгі мақсаты – әлемдік маңызы бар ғылыми, технологиялық, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық проблемаларды қарастыруға тұрақты үлес қосуға дайын, докторантура деңгейінде білікті зерттеушілерді дайындау. Бағдарламаның мақсаты Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 2050 жылға қарай әлемнің дамыған 30 елінің қатарына қосылу мақсатымен тығыз байланысты.

Year 1: Fall Semester (1st Semester)

(*) Course may be waived for NU graduates and replaced by a Level-8 course (core or elective) selected by the student’s supervisory committee and approved by the corresponding departmental committee.


(**) All participating schools and departments with Level-8 courses

Year 1: Spring Semester (2nd Semester)

(*) Course may be waived for NU graduates and replaced by a Level-8 course (core or elective) selected by the student’s supervisory committee and approved by the corresponding departmental committee.


(**) All participating schools and departments with Level-8 courses

Year 1: Summer Term
Year 2: Fall (3rd Semester)

Year 2: Spring (4th Semester)

Year 2: Summer Term (2nd Summer Term)

Year 3: Fall (5th Semester)

Year 3: Spring (6th Semester)

Year 3: Summer Term (3rd Summer Term)

Year 4: Fall (7th Semester)

Year 4: Spring (8th Semester)

#If not submitted/defended

Year 4: Summer (4th Summer Term)

#If not submitted/defended

Зерттеу әдістері мен этикасы

Курс сипаттамасы: Курс ғылыми жоспарлау мен дамытуды түсінуге көмектеседі, ал докторанттарды оқуға, түсіндіруге, жазуға және өздерінің ғылыми-техникалық идеяларын құрбылар қауымдастығына кеңейтуге мүмкіндік береді. Курс сондай-ақ әртүрлі зерттеу әдістерінің теориясы мен мысалдарын және олармен байланысты этикалық принциптерді жеткізеді.

Қысқаша сипаттама: Бұл курс PhD докторанттарына өздерінің зерттеулерін этикалық және нақты түрде қалай жүргізуге болатынын түсінуге көмектесу үшін дайындалған.

Диссертациялық зерттеу

Курс сипаттамасы: Бұл курс философия деңгейінде өзіндік, тәуелсіз зерттеулер жүргізу үшін прогресті бақылауға және түсініктерді, дағдыларды және көзқарастарды дамытуға арналған. Студент семестрдің басында зерттеушілік мәселені / мәселені / гипотезаны, оның негізін, зерттеу стратегиясын және эксперименталды тәсілін, деректерді жинау әдісін, түсіндіру және валидациялау әдісін анықтайтын зерттеу жоспарын әзірлейді (кеңесшінің басшылығымен) және жобаның нәтижелерін басқаларға беру әдісі. Зерттеу жоспары студенттің зерттеу нәтижелерін бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылады.

Қысқаша сипаттама: Бұл курс философия деңгейінде өзіндік, тәуелсіз зерттеулер жүргізу үшін прогресті бақылауға және түсініктерді, дағдыларды және көзқарастарды дамытуға арналған. Студент семестрдің басында зерттеушілік мәселені / мәселені / гипотезаны, оның негізін, зерттеу стратегиясын және эксперименталды тәсілін, деректерді жинау әдісін, түсіндіру және валидациялау әдісін анықтайтын зерттеу жоспарын әзірлейді (кеңесшінің басшылығымен) және жобаның нәтижелерін басқаларға беру әдісі. Зерттеу жоспары студенттің зерттеу нәтижелерін бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылады.

Қазіргі ғылыми әдебиеттер

Курс сипаттамасы: Берілген курс қызығушылық танытқан тақырыбы бойынша студенттерге факультетегі жетекшімен толыққанды шолу жасауға арналған. Курста студенттер қазіргі жағдайға шолу жасап, оның негізгі ғылыми кемшіліктерін анықтайды. Олар сондай-ақ сыни бағалауды дамытып, өткен әдебиеттерді салыстырады, және жұмысты соңында курстық жұмыс ретінде тапсырады.

Қысқаша сипаттама: Берілген курс студенттерге диссертациялық зерттеуді жоспарлауға және жүргізуге көмектеседі, сонымен қатар зерттеу жұмыстарының барысы мен зерттеу комиссиясына зерттеу жүргізудің жағдайы туралы есеп береді.