ХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА

Толығымен ағылшын тілінде оқытылатын Химия инженериясы саласындағы PhD бағдарламасы (бұдан әрі мәтінде: PhD бағдарламасы) ғылымда немесе химиялық инженерияның әтүрлі саласында қызмет етуді жоспарлайтын тұлғалар үшін сарапшылық деңгейде күрделі білім базасы мен озық дағдыларды қамтамасыз етуге арналған. Бағдарлама ғылыми-зерттеу дағдыларымен бірге химиялық инженерия принциптерін, жүзеге асырылуын және бағалауын терең түсінуді дамытуға бағытталған. Химиялық инженерия саласындағы PhD докторы үшін ғылыми қызығушылықтың қазіргі бағыттары Қазақстан үшін басым бағыттарға ерекше назар аудара отырып, кең ауқымды қамтиды, мысалы: энергия өндіру, конверсиялау және сақтау; қоршаған ортаны қорғау, қалпына келтіру және ресурстарды тиімді пайдалану; көмірсутектерді өңдеу; пластмассаларды өндіру және өңдеу; тамақ өңдеу; биопроцестер; қызыл, жасыл және ақ биотехнологиялар. Бұл бағыттар сондай-ақ белгілі зерттеу басымдықтарымен сәйкестендіріледі, мысалы: Қолайлы және өнеркәсіптік технологиялардағы көшбасшылық (ақпараттық және коммуникациялық технологиялар; нанотехнологиялар; Жетілдірілген материалдар; Жетілдірілген өндіріс және өңдеу); Қоршаған орта, болашақ және дамып келе жатқан технологиялар; Денсаулық, демографиялық өзгерістер және әл-ауқат (диагностиканы жақсарту; Инновациялық емдеу және технологиялар; Біріктірілген, тұрақты, азаматтарға бағытталған күтім). PhD бағдарламасын аяқтаған кезде студенттер химия инженериясының әртүрлі тақырыптарына байланысты тәуелсіз, инновациялық, түпнұсқа және жоғары сапалы зерттеулерді жобалауға және жүргізуге қабілетті болады. Сонымен қатар, бағдарлама түлектері өндірістік және академиялық ортада университет оқытушылары, аға ғылыми қызметкерлер, инженерлер және өнімді әзірлеушілер ретінде жұмыс істеуге дайындалады.

Year 1: Fall Semester (1st Semester)

(*) Course may be waived for NU graduates and replaced by a Level-8 course (core or elective) selected by the student’s supervisory committee and approved by the corresponding departmental committee.

(**) All participating schools and departments with Level-8 courses

Year 1: Spring Semester (2nd Semester)
(*) Course may be waived for NU graduates and replaced by a Level-8 course (core or elective) selected by the student’s supervisory committee and approved by the corresponding departmental committee.
(**) All participating schools and departments with Level 800 courses.
Year 1: Summer Term (1st Summer Term)
Year 2: Fall (3rd Semester)

Year 1: Spring Semester (2nd Semester)

Year 2: Summer Term (2nd Summer Term)

Year 3: Fall (5th Semester)

Year 3: Spring (6th Semester)

Year 3: Summer Term (3rd Summer Term)

Year 3: Fall (5th Semester)

Year 4: Spring (8th Semester)

#If not submitted/defended

Year 4: Summer (4th Summer Term)

Зерттеу әдістері мен этикасы

Курс сипаттамасы: Курс ғылыми жоспарлау мен дамытуды түсінуге көмектеседі, ал докторанттарды оқуға, түсіндіруге, жазуға және өздерінің ғылыми-техникалық идеяларын құрбылар қауымдастығына кеңейтуге мүмкіндік береді. Курс сондай-ақ әртүрлі зерттеу әдістерінің теориясы мен мысалдарын және олармен байланысты этикалық принциптерді жеткізеді.

Қысқаша сипаттама: Бұл курс PhD докторанттарына өздерінің зерттеулерін этикалық жәненақты

түрде қалай жүргізуге болатынын түсінуге көмектесу үшін дайындалған.

Диссертациялық зерттеу

Курс сипаттамасы: Бұл курс философия деңгейінде өзіндік, тәуелсіз зерттеулер жүргізу үшін прогресті бақылауға және түсініктерді, дағдыларды және көзқарастарды дамытуға арналған. Студент семестрдің басында зерттеушілік мәселені / мәселені / гипотезаны, оның негізін, зерттеу стратегиясын және эксперименталды тәсілін, деректерді жинау әдісін, түсіндіру және валидациялау әдісін анықтайтын зерттеу жоспарын әзірлейді (кеңесшінің басшылығымен) және жобаның нәтижелерін басқаларға беру әдісі. Зерттеу жоспары студенттің зерттеу нәтижелерін бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылады.

Қысқаша сипаттама: Бұл курс философия деңгейінде өзіндік, тәуелсіз зерттеулер жүргізу үшін прогресті бақылауға және түсініктерді, дағдыларды және көзқарастарды дамытуға арналған. Студент семестрдің басында зерттеушілік мәселені / мәселені / гипотезаны, оның негізін, зерттеу стратегиясын және эксперименталды тәсілін, деректерді жинау әдісін, түсіндіру және валидациялау әдісін анықтайтын зерттеу жоспарын әзірлейді (кеңесшінің басшылығымен) және жобаның нәтижелерін басқаларға беру әдісі. Зерттеу жоспары студенттің зерттеу нәтижелерін бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылады.

Жетілдірілген химиялық реакторды жобалау

Курс сипаттамасы: Курс аспиранттарға жасалынған және химиялық реакциялар инженерлік

саласындағы өздерінің білімдерін нығайтуға және жақсартуға бағытталған. Реакцияның кинетикасы

және изотермиялық идеалды реакторлық дизайн негіздері қарастырылады. Содан кейін, сұйық емес

реакторларда конверсиялау тұру уақытын бөлу және араластыру тарихының әсері талқыланады.

Каталитикалық реакторлар көрсетіледі және Тиле модулінің есептеуі көрсетілетін болады. Гетерогенді

емес каталитикалық реакциялар қатты сұйықтық жүйелеріне қатысты болады. Ұсынылған қағидалар,

әсіресе, инновациялық материалдарды өндіруде тиісті қосымшалармен байланысты болады. Атап

айтқанда, химиялық булардың тұндыру реакторлары мен қосымшалары секілді, оқушыларды материалдарды өндірудегі реакция техникасының принциптері мен әдістерін қолдануды қамтамасыз етеді. Студенттер озық материалдарды химиялық өндіріс саласындағы тақырып бойынша әдеби шолуды жүргізеді және семестрдің соңында өз жұмысын ұсынады. Докторлық деңгейдің жобасы Докторлық тоғызыншы бағдарламаның оқу нәтижелеріне (БОН-9) сәйкес дәріс түрінде сыныпқа жеткізіледі.

Қысқаша сипаттама: Курс аспиранттарға жасалынған және химиялық реакциялар инженерлік саласындағы өздерінің білімдерін нығайтуға және жақсартуға бағытталған. Ұсынылған қағидалар, әсіресе, инновациялық материалдарды өндіруде тиісті қосымшалармен байланысты болады. Атап айтқанда, химиялық булардың тұндыру реакторлары мен қосымшалары секілді, оқушыларды материалдарды өндірудегі реакция техникасының принциптері мен әдістерін қолдануды қамтамасыз етеді.

Қазіргі ғылыми әдебиеттер

Курс сипаттамасы: Бұл курс студенттерге факультеттің жетекшісімен үйлестіруге қызығушылық

тудыратын тақырып бойынша әдеби шолуды дайындауға бағытталған. Студенттер өнердің жай-күйін

жан-жақты қарастыруды және зерттеу саласындағы негізгі кемшіліктерді анықтайды. Сондай-ақ, олар

бұрынғы әдебиеттерді критикалық бағалауды және салыстыруды дамытады және жұмысты қағаз

түрінде ұсынады.

Қысқаша сипаттама: Бұл курс студенттерге факультеттің жетекшісімен үйлестіруге қызығушылық

тудыратын тақырып бойынша әдеби шолуды дайындауға бағытталған. Студенттер өнердің жай-күйін

жан-жақты қарастыруды және зерттеу саласындағы негізгі кемшіліктерді анықтайды. Сондай-ақ, олар

бұрынғы әдебиеттерді критикалық бағалауды және салыстыруды дамытады және жұмысты қағаз

түрінде ұсынады.

Жоғары деңгейдегі химиялық инженерия

термодинамикасы

Курс сипаттамасы: Бұл PhD курс статистикалық және классикалық термодинамиканы қамтиды. Классикалық термодинамика термодинамика заңдарын және олардың фазалық тепе-теңдікті моделдеуді, химиялық және электрохимиялық потенциал және фугитивтілік ұғымдарын, беттің термодинамикасын, эксперименталды деректерді интерпретациялауды және бірнеше фазалар үшін әртүрлі термодинамикалық үлгілерді бағалауды және химиялық реакциялардың тепе-теңдігін қарастырады. Сонымен қатар, бұл курс процестерді модельдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, нақты есептерді шешу үшін химиялық инженерия термодинамикасын қолдануды көрсетеді. Курс дәріс түрінде аудиторияға ұсынылатын зерттеу жобасын қамтидыады.

Қысқаша сипаттама: Бұл жоғары оқу орнынан кейінгі PhD курс статистикалық және классикалық

термодинамиканы қамтиды. Сонымен қатар, бұл курс процестерді модельдеу үшін бағдарламалық

қамтамасыз етуді пайдалана отырып, нақты есептерді шешу үшін химиялық инженерия

термодинамикасын қолдануды көрсетеді. Курс сыныпқа дәріс түрінде ұсынылатын зерттеу жобасын

қамтиды.

Озат жылу және масса алмасу

Курс сипаттамасы: Бұл PhD дəрежесінің курсы, жүйенің жəне геометрияның әр түрлі түрлерімен байланысты жылу жəне масса тасымалдау процестерін зерттеу үшін қолданылатын жалпы сақталу теңдеулерін (массаның, импульстің жəне энергияның сақталу) қолданады. Бастапқы және шекаралық жағдайдағы инженерлік жүйелер үшін жылу және масса тасымалдау процестерін модельдеу осы курстың ажырамас бөлігі болып табылады. Модельді теңдеулердің оңайлатылған нұсқасын шешу үшін неғұрлым озық әдістер енгізіледі, мысалы, Блазиус проблемасы (конвективті жылу беру) жағдайында. Өлшенбейтін өлшемдер бүкіл бойына қолданылатын болады. Екі өлшемді жылу алмасу үшін аналитикалық шешімдер алынады. Үш өлшемді күрделі мәселелерді шешу үшін әр түрлі сандық әдістер қолданылады. Химиялық және материалтанудың әртүрлі салаларындағы жылу және масса алмасу процестері қарастырылады. Курс дәріс түрінде ұсынылатын зерттеу жобасымен аяқталады.

Қысқаша сипаттама: Бұл PhD дəрежесінің курсы, жүйенің жəне геометрияның әр түрлі түрлерімен байланысты жылу жəне масса тасымалдау процестерін зерттеу үшін қолданылатын жалпы сақталу теңдеулерін (массаның, импульстің жəне энергияның сақталу) қолданады. Бастапқы және шекаралық жағдайдағы инженерлік жүйелер үшін жылу және масса тасымалдау процестерін модельдеу осы курстың ажырамас бөлігі болып табылады. Симуляцияланған теңдеулердің жеңілдетілген нұсқасын шешудің негізгі классикалық әдістері ұсынылады. Үш өлшемді күрделі мәселелерді шешу үшін әр түрлі сандық әдістер қолданылады. Химиялық және материалтанудың әртүрлі салаларындағы жылу және масса алмасу процестері қарастырылады. Көрсетілген қолданбалардан таңдап алынған мәселелерді моделдеу және талдау үшін қадамдық әдістер көрсетіледі. Курс дәріс түрінде ұсынылатын зерттеу жобасымен аяқталады.