КОМПЬЮТЕРЛІК ҒЫЛЫМДАР САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА

Компьютерлік ғылымдар саласындағы докторантура бағдарламасы (бұдан әрі – Докторантура) толығымен ағылшын тілінде оқытылады және ғылымда немесе компьютер ғылымдары саласында кәсіби мансабын жалғастыруды жоспарлап отырған тұлғалар үшін сарапшылық деңгейде алдыңғы қатарлы дағдылар мен терең білім базасын қамтамасыз етуге арналған. Бағдарлама зерттеу дағдыларын меңгеру және жетілдірумен бірге компьютерлік принциптер мен қолданбалардың мәнін, іске асырылуын және бағалауын терең түсінуді дамытуға бағытталған. Бағдарлама Қазақстан үшін маңызды жасанды интеллект, жүйелер, деректерді талдау, ақпараттық қауіпсіздік және смарт қалалар сияқты салаларға баса назар аударады. Сонымен қатар, бұл бағыттар белгілі халықаралық ғылыми-зерттеу басымдықтарымен байланысты. Мәселен, енгізу үдерісіндегі көшбасшылық және өнеркәсіптік технологиялар (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; нанотехнологиялар; жасанды интеллект); денсаулық сақтау, демографиялық өзгерістер және әл-ауқат (жекелендірілген медицина; телемедицина; смарт үйлер және смарт қалалар). Осы докторантураны аяқтағаннан кейін студенттер компьютер ғылымдары саласындағы әртүрлі тақырыптар бойынша тәуелсіз, жаңашыл, ерекше және сапалы зерттеулерді жоспарлап, жүргізе алады. Сонымен қатар, бағдарлама өз түлектерін өндірістік және академиялық ортада университет оқытушылары, аға ғылыми қызметкерлер, инженерлер ретінде кәсіби мансапқа дайындайды. Докторантура Назарбаев Университетінің докторантура және магистратура бағдарламалары туралы ережеге (2019 ж.) сәйкес әзірленген. Бағдарламаның негізгі мақсаты – әлемдік маңызы бар ғылыми, технологиялық, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық проблемаларды қарастыруға тұрақты үлес қосуға дайын, докторантура деңгейінде білікті зерттеушілерді дайындау. Сонымен қатар, Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 2050 жылға қарай әлемнің дамыған 30 елінің қатарынан көрінуге үлес қосу.

Year 1: Fall Semester (1st Semester)

(*) Course may be waived for NU graduates and replaced by a Level-8 course (core or elective) selected by the student’s supervisory committee and approved by the corresponding departmental committee.


(**) All participating schools and departments with Level-8 courses

Year 1: Spring Semester (2nd Semester)

(*) Course may be waived for NU graduates and replaced by a Level-8 course (core or elective) selected by the student’s supervisory committee and approved by the corresponding departmental committee.


(**) All participating schools and departments with Level-8 courses

Year 1: Summer Term (1st Summer Term)
Year 2: Fall (3rd Semester)

Year 2: Spring (4th Semester)

Year 2: Summer Term (2nd Summer Term)

Year 3: Fall (5th Semester)

Year 3: Spring (6th Semester)

Year 3: Summer Term (3rd Summer Term)

Year 4: Fall (3th Semester)

Year 4: Spring (8th Semester)

Year 4: Summer (4th Summer Term)

Зерттеу әдістері мен этикасы

Курс сипаттамасы: Курс ғылыми жоспарлау мен дамытуды түсінуге көмектеседі, ал докторанттарды оқуға, түсіндіруге, жазуға және өздерінің ғылыми-техникалық идеяларын құрбылар қауымдастығына кеңейтуге мүмкіндік береді. Курс сондай-ақ әртүрлі зерттеу әдістерінің теориясы мен мысалдарын және олармен байланысты этикалық принциптерді жеткізеді.

Қысқаша сипаттама: This course delivers a formal training for PhD students aiming at helping them in understanding how to conduct their research in a rigorous and ethical manner.

Диссертациялық зерттеу

Курс сипаттамасы: Бұл курс философия деңгейінде өзіндік, тәуелсіз зерттеулер жүргізу үшін прогресті бақылауға және түсініктерді, дағдыларды және көзқарастарды дамытуға арналған. Студент семестрдің басында зерттеушілік мәселені / мәселені / гипотезаны, оның негізін, зерттеу стратегиясын және эксперименталды тәсілін, деректерді жинау әдісін, түсіндіру және валидациялау әдісін анықтайтын зерттеу жоспарын әзірлейді (кеңесшінің басшылығымен) және жобаның нәтижелерін басқаларға беру әдісі. Зерттеу жоспары студенттің зерттеу нәтижелерін бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылады.

Қысқаша сипаттама: Бұл курс философия деңгейінде өзіндік, тәуелсіз зерттеулер жүргізу үшін прогресті бақылауға және түсініктерді, дағдыларды және көзқарастарды дамытуға арналған. Студент семестрдің басында зерттеушілік мәселені / мәселені / гипотезаны, оның негізін, зерттеу стратегиясын және эксперименталды тәсілін, деректерді жинау әдісін, түсіндіру және валидациялау әдісін анықтайтын зерттеу жоспарын әзірлейді (кеңесшінің басшылығымен) және жобаның нәтижелерін басқаларға беру әдісі. Зерттеу жоспары студенттің зерттеу нәтижелерін бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылады.

Қазіргі ғылыми әдебиеттер

Course description: Бұл курс студенттерге факультеттің жетекшісімен үйлестіруге қызығушылық тудыратын тақырып бойынша әдеби шолуды дайындауға бағытталған. Студенттер өнердің жай-күйін жан-жақты қарастыруды және зерттеу саласындағы негізгі кемшіліктерді анықтайды. Сондай-ақ, олар бұрынғы әдебиеттерді критикалық бағалауды және салыстыруды дамытады және жұмысты қағаз түрінде ұсынады.

Brief description: Бұл курс студенттерге факультеттің жетекшісімен үйлестіруге қызығушылық тудыратын тақырып бойынша әдеби шолуды дайындауға бағытталған. Студенттер өнердің жай-күйін жан-жақты қарастыруды және зерттеу саласындағы негізгі кемшіліктерді анықтайды. Сондай-ақ, олар бұрынғы әдебиеттерді критикалық бағалауды және салыстыруды дамытады және жұмысты қағаз түрінде ұсынады.