Электротехника және компьютерлік инженерия бакалавры

Электротехника және компьютерлік инженерия саласының инженерия бакалавры дәрежесін алу бағдарламасы нәтижелерге негізделген, оқыту және оқудың қисынды, жалпы тәсілін қолданады. Назарбаев Университетінің Қазақстандағы білім беру саласындағы көшбасшы болуын және халықаралық деңгейде танылуын ескере отырып, бағдарлама біздің түлектерімізге халықаралық еңбек нарығында және зерттеулерде бәсекеге қабілетті болу, жергілікті деңгейдегі өзгерістерді басқаратын кәсіпкерлер болу дағдыларын дамытуға бағытталған. Бағдарлама қоғамдастық қазіргі таңда кездестіретін проблемаларды шешуде жүргізілетін сауалнамаларды, зерттеулер мен жобаларды біріктіре отырып, Қазақстанда ЭКИ саласындағы жетекші бағдарлама ретінде қолданылады. Бағдарламада оқитын студенттер кафедраның төрт зерттеу топтарында зерттеулер жүргізеді: (1) Сызбалар мен жүйелер, (2) Коммуникациялар және сигналдарды өңдеу, (3) Тамақтану жүйелері және (4) Компьютерлік инженерия. Назарбаев Университеті Болон процесінің белсенді қатысушысы. Сондықтан Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі Еуропалық балл аудару және жинақтау жүйесін (ECTS) пайдаланады. 1, 2, 3, 4 курстарда оқытылатын пәндердің көпшілігі әрбір курсқа арналған 6 ECTS кредиттері бойынша оқытудың стандартты кредиттік жүйесіне жатады. Оған кейбір курстар, мысалы, 1 Математикалық анализ және студенттерден 6 ECTS кредитінен артық алуды қажет ететін басқа да курстар кірмейді. 1 ECTS кредиті аясында студенттер семестрде шамамен 25-30 сағат (сыныппен араласуды және басқа да оқу жүктемесін қоса алғанда) оқиды деп күтілуде. Төменде келтірілген кестеде пән атаулары, ECTS кредиттер саны, олардың санаттары (міндетті, факультативтік немесе элективтік) көрсетілген. Басқа қалған курстар міндетті болғандықтан, оларға қатыспауға болмайды және үлгерім құрылымына сай қатысу керек. Ұсынылған курстар қоғам мен кәсіптің қажеттіліктеріне сай мезгілімен жаңартылады. Ғылыми дәрежесіне қатысты талаптарды орындау үшін бағдарламаға оқуға алынған студенттер кемінде 248 немесе одан астам кредит алуға тиіс. Алайда, олар базалық талаптарға жатпайтын қосымша курстарды таңдайды. Курсты аяқтау талаптары туралы нақты ақпарат 24-бөлімде берілген.

«Capstone» жобасы – бұл инженерлік бағдарламаның 2 семестріне (күзгі және қысқы) арналған жалпы курс. Capstone жобасы 12 ECTS-ны құрайды, бұл стандартт екі курспен теңдестіріледі. Capstone жобаcының маңыздылығы “меңгерген материалдарын өмір практикасында жүзеге асыру” болып табылады.

Дипломдық жобаны басқару

Әдетте, студенттер тобы жоба мақсаттарына қол жеткізуге тәуелсіз және бірлесіп жұмыс істеу үшін оқытушылар құрамының мүшелерінен біреуінің жетекшілігімен бір жобаға бекітіледі. Студенттер жобаның әртүрлі аспектілерімен жұмыс істей алады. Аса ауқымды немесе неғұрлым күрделі жоба үшін топтың құрамы толықтырылуы мүмкін. Жобалар оқудың соңғы жылында күзгі семестрдің басында бөлінеді. Сол кезде оқушылар дипломдық жобаның басшылыққа алынатын қағидаттарымен танысады.

Total Number of Credits: 248 ECTS

Year 1
Year 2
Year 3
Year 4